Bureau Lakech springpop

Lezingen – workshops – trainingen

Door het uitbreiden van de kennis over hoogsensitiviteit en deze te vertalen naar praktische toepassingen in het dagelijks leven kunnen we met elkaar het welbevinden en de groei van hoogsensitieve mensen faciliteren.

De lezingen, workshops en trainingen zijn bedoeld voor iedereen die meer wil weten over hoogsensitiviteit. De behoefte aan meer kennis over hoogsensitiviteit kan voortkomen uit behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling als naaste van een hoogsensitief kind of vanuit jouw rol als professional in het werkveld zijn. Onze lezing over hoogsensitiviteit zorgt er bijvoorbeeld bij professionals binnen scholen en gemeenten voor dat gedrag dat voorkomt uit hoogsensitiviteit wordt herkend en men concrete handvatten heeft om tot een goede samenwerking te komen.

We stemmen de exacte inhoud en de manier van overdracht af op de doelgroep.

 

 

Lakèch - Systemisch werk
Creatief Lakêch
Lakech 24
ontspanning vinden 01
paardencoaching Lakech 1
ontspanning vinden 03