Bureau Lakech springpop

Verbinding maken

In de kern gaat contact en interactie over verbinding. Eén van de kernwaarden van Lakèch. Belangrijk in verbinding is weten wat je zelf wilt en zonder oordeel luisteren naar anderen. Jezelf er bewust van worden dat alles met elkaar verbonden is. Elke actie brengt een reactie teweeg in het contacten met anderen. Je leert dat je een keuze hebt in hoe je vorm geeft aan je eigen behoeften en hoe je reageert op de acties van mensen om je heen.

Faalangst- en weerbaarheidstrainingen

Faalangst betekent eigenlijk dat je minder presteert dan je kunt doordat de spanning je te veel is. Deze angst kan je behoorlijk in de weg staan in de verbinding met de mensen om je heen. Je bent vaak gevoelig voor een oordeel van anderen. Dit heeft invloed op je concentratievermogen, je motivatie en je zelfbeeld. Hier werk je samen met onze begeleider aan. Het gaat over gedachten, patronen, blokkades en stress die ergens vandaan komen. En dat ‘ergens’ ga je samen opsporen. Van daaruit kunnen we werken aan het verminderen van je faalangst en het versterken van je weerbaarheid.

De training wordt op jouw hulpvraag afgestemd. Er kan individueel getraind worden, samen met anderen of zelfs met het hele gezin. Afhankelijk van de leerwens en groepsgrootte kan er zowel buiten als binnen worden getraind.

Gesprekken Lakêch

Thema ’s die aan bod kunnen komen:

  • Omgaan met emoties die je uit je evenwicht halen
  • Positief leren denken
  • Vragen durven stellen
  • Je eigen ruimte leren in te nemen
  • Nee durven zeggen
  • Herkennen van spanning in je lichaam, omgaan met driftbuien
  • Lichaamstaal (gevoelens) van jezelf en anderen leren herkennen
  • Leren omgaan met belonen en straffen in de gezinssituatie
  • Opkomen voor jezelf ondanks grensoverschrijdend gedrag
  • Zelfverdedigingstechnieken aanleren
Lakèch - Hoogsensiviteit

Geweldloze communicatie

De intentie van deze manier van communiceren is het creëren van verbinding waarbij ieders behoeft erkend wordt. We spreken daarom ook wel over ‘verbindende communicatie’. Je staat stil bij de intentie waarmee je communiceert. Je leert vaardigheden om dat op een verbindende manier te doen. Allereerst voor jezelf, als individu. De manier waarop jij zorgdraagt voor jezelf bepaalt de keuzevrijheid die je hebt in het contact met anderen. Daarnaast leer je je te richten op wat jij en de ander waarnemen, hoe jullie je voelen en wat ieder van jullie graag zou willen. Door verbonden te zijn met wat jullie bezighoudt, ontstaat er helderheid. Dit biedt ruimte voor mildheid en compassie. Zo ontstaan er oplossingen die zowel je eigen behoefte vervult als die van de ander.

Creatief Lakêch
Lakech 24
ontspanning vinden 01
paardencoaching Lakech 1
ontspanning vinden 03