Team Lakèch

In Lak’ech Ala K’in, een groet uit de Maya traditie die zoveel betekent als: ‘Ik ben een andere jij’ (‘Ik ben jij en jij bent mij’). Dat is de naam die staat voor hoe wij werken. Bureau Lakèch waar je in verbinding uniek en gelijkwaardig bent.

Bureau Lakèch is een organisatie in beweging. Een bureau dat niet alleen zegt dat de cliënt centraal staat maar daar ook echt naar handelt. Ieder persoon is uniek en ieders verhaal authentiek. Daar hoort maatwerk bij. Door de jaren heen, hebben we steeds meer zicht gekregen op de behoeften van de cliënt. Daar hebben we ons aanbod zoveel mogelijk op aangepast.

We luisteren met aandacht naar onze cliënten, ons netwerk en de ontwikkelingen in de maatschappij. Zo houden we onze kennis up-to-date. We werken samen aan kwaliteitsrichtlijnen zodat onze professionaliteit en betrouwbaarheid voor iedereen aantoonbaar is.

Christel Schulz

Team Lakèch

Lakèch werkt met een diversiteit aan professionals. Sommigen zijn bij ons in dienst, anderen worden vanuit ons netwerk ingezet. Dit is één van onze krachten. We kunnen hierdoor putten uit een breed aanbod qua begeleiding en voorbij beperkende kaders kijken.

Een aantal van onze medewerkers:

Christel Schulz

Christel Schulz

Oprichtster en zorgcoördinator

Christel vormt het hart van de organisatie. In die rol onderhoudt zij de contacten met de cliënten en stuurt zij het team van Lakèch aan. Zij is een duizendpoot die al haar ervaring en passie inzet om mensen verder te helpen en mooie projecten te ontwikkelen.

Haar taak als zorgcoordinator is van groot belang en waarborgt de  kwaliteit van de geboden zorg. De constante factor van overzicht mbt zorg, alertheid en oprechte betrokkenheid heeft het effect dat de geboden zorg de juiste is en zorgt voor efficiëntie. Op ieder moment bestaat de mogelijkheid om de zorg bij te stellen mocht dat nodig blijken. 

Margot Lane

Margot Lane

Planner

Margot draagt met toewijding zorg voor het maken van alle afspraken tussen cliënten en begeleiders. Daarnaast verricht ze aanvullende taken op administratief gebied. Ze ondersteunt het team daar waar nodig.

Claudia van Ham

 

Opleidingen:

CIOS (sport en bewegen niveau 4
sociale vaardigheidstrainer,
HBO omgangskunde

Ervaringen:

Buitensportleraar in binnen en buitenland( mountainbike les,

klimles, kajak les)
Leraar op verschillende scholen zowel op basis als speciaal onderwijs.
Persoonlijk Begeleider

Stan de Rooji

Trainer sport en spel

 tan werkt binnen Lakèch als trainer sport en spel. Door de combinatie van gesprekken en beweging kan hij veel betekenen voor de cliënten die vastlopen op emotioneel gebied en daardoor gedragsproblemen en/of hinder ervaren. Door zijn brede kennis in combinatie met zijn fijne persoonlijkheid helpt hij bij het vergroten van (lichaam)bewustzijn en rijkt hij concrete tools aan die de client steeds meer handvaten geeft om zichzelf, los van hulpverlening te kunnen dragen. Tijdens de begeleidingen van Stan worden verschillende sporten ingezet om verschillende vaardigheden bewust op te roepen en te trainen. Sport gebruikt hij als middel om gedragsverandering te bereiken.

 

Los van de individuele begeleidingen biedt hij samen met Christel trainingen aan die allemaal gericht zijn op inzicht en zelfredzaamheid individueel en als gezin. De trainingen zijn maatwerk dus gericht op de problematiek van een ieder. Daarmee is ieder training uniek en heel effectief. Zo kun je in een relatief korte tijd grote veranderingen realiseren

Alex van den Akker

Alex van den Akker

Trainer – coach

Alex verzorgt individuele-, ouder- en gezinstrainingen.

Met zijn sensitieve en empathische karakter sluit zijn aanpak feilloos aan bij de missie en visie van Lakèch. Zijn sessies hebben een fysiek karakter en worden ingezet voor het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn in relatie tot het emotioneel bewustzijn.

Vaak traint hij met cliënten in de natuur, daar waar de levensenergie op ons ligt te wachten!

Levensenergie die je op weg helpt om je gedachten en gedrag te willen veranderen. Jij bepaalt je levenspad en Alex loopt langs de zijlijn met je mee.

www.daadkrachtnu.nl

Dirna Michael

Dirna Michael

Therapeut lichaamswerk

Binnen Lakèch werkt Dirna aan het lichaamsbewustzijn van cliënten.

Via haar handen en hart brengt zij mensen in contact met hun eigen lichaam. Door middel van ontspanning en aandacht voor het lichaam helpt zij mensen om weer in hun eigen lichaam te komen en te ervaren waar het aandacht vraagt. Op het gebied van massage, healing en lichaamswerk heeft ze veel ervaring opgedaan en sinds 2019 heeft ze een eigen massage opleiding. De technieken die ze gebruikt als basis zijn integratieve massage, intuïtieve massage, energiewerk of polariteitsmassage.

www.dirnamichael.nl

Creatief Lakêch
Lakech 24
ontspanning vinden 01
paardencoaching Lakech 1
ontspanning vinden 03