Team Lakèch

In Lak’ech Ala K’in, een groet uit de Maya traditie die zoveel betekent als: ‘Ik ben een andere jij’ (‘Ik ben jij en jij bent mij’). Dat is de naam die staat voor hoe wij werken. Bureau Lakèch waar je in verbinding uniek en gelijkwaardig bent.

Bureau Lakèch is een organisatie in beweging. Een bureau dat niet alleen zegt dat de cliënt centraal staat maar daar ook echt naar handelt. Ieder persoon is uniek en ieders verhaal authentiek. Daar hoort maatwerk bij. Door de jaren heen, hebben we steeds meer zicht gekregen op de behoeften van de cliënt. Daar hebben we ons aanbod zoveel mogelijk op aangepast.

We luisteren met aandacht naar onze cliënten, ons netwerk en de ontwikkelingen in de maatschappij. Zo houden we onze kennis up-to-date. We werken samen aan kwaliteitsrichtlijnen zodat onze professionaliteit en betrouwbaarheid voor iedereen aantoonbaar is.

Team Lakèch

Team Lakèch

Lakèch werkt met een diversiteit aan professionals. Sommigen zijn bij ons in dienst, anderen worden vanuit ons netwerk ingezet. Dit is één van onze krachten. We kunnen hierdoor putten uit een breed aanbod qua begeleiding en voorbij beperkende kaders kijken.

Christel Schulz

Christel Schulz

Oprichtster

Christel vormt het hart van de organisatie. In die rol onderhoudt zij de contacten met de cliënten en stuurt zij het team van Lakèch aan. Zij is een duizendpoot die al haar ervaring en passie inzet om mensen verder te helpen en mooie projecten te ontwikkelen.

Pauline Hospel

Pauline Hospel

Teamleider

Pauline is bij Bureau Lakèch de verbinder als het aankomt op aansturing van het team. Ze voelt goed aan wat cliënten en begeleiders nodig hebben om het hoogste doel te bereiken. Daarnaast ondersteunt zij in de begeleiding waar dat nodig is.  Pauline is vanuit Bureau Lakèch het aanspreekpunten voor gemeenten en voor contacten met een “zakelijk tintje”. Hierbij maakt ze gebruik van haar brede ervaring in het werkveld en bij gemeenten.

Margot Lane

Margot Lane

Planner

Margot draagt met toewijding zorg voor het maken van alle afspraken tussen cliënten en begeleiders. Daarnaast verricht ze aanvullende taken op administratief gebied. Ze ondersteunt het team daar waar nodig.

Claudia van Ham

Claudia van Ham

Begeleider

Claudia begeleidt cliënten die te maken hebben met hooggevoeligheid. Ze focust hierbij op gevoeligheid gaan zien en ervaren als een kracht. Haar aanpak is gebaseerd op kunstzinnig dynamisch coachen. Hiermee biedt zij een geheel authentieke wijze van hulpverlening. Daarnaast begeleidt ze kleinschalige groepen en groepsactiviteiten.

Alex van den Akker

Alex van den Akker

Trainer – coach

Alex verzorgt individuele-, ouder- en gezinstrainingen.

Met zijn sensitieve en empathische karakter sluit zijn aanpak feilloos aan bij de missie en visie van Lakèch. Zijn sessies hebben een fysiek karakter en worden ingezet voor het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn in relatie tot het emotioneel bewustzijn.

Vaak traint hij met cliënten in de natuur, daar waar de levensenergie op ons ligt te wachten!

Levensenergie die je op weg helpt om je gedachten en gedrag te willen veranderen. Jij bepaalt je levenspad en Alex loopt langs de zijlijn met je mee.

www.daadkrachtnu.nl

Dirna Michael

Dirna Michael

Therapeut lichaamswerk

Binnen Lakèch werkt Dirna aan het lichaamsbewustzijn van cliënten.

Via haar handen en hart brengt zij mensen in contact met hun eigen lichaam. Door middel van ontspanning en aandacht voor het lichaam helpt zij mensen om weer in hun eigen lichaam te komen en te ervaren waar het aandacht vraagt. Op het gebied van massage, healing en lichaamswerk heeft ze veel ervaring opgedaan en sinds 2019 heeft ze een eigen massage opleiding. De technieken die ze gebruikt als basis zijn integratieve massage, intuïtieve massage, energiewerk of polariteitsmassage.

www.dirnamichael.nl

Marjo van Puijenbroek

Marjo van Puijenbroek

Transformatiecoach – adviseur

Als adviseur, trainer en coach begeleidt Marjo mensen en organisaties in grote en kleine transformatietrajecten. Zonder uitzondering zijn het trajecten die lef, vertrouwen en doorzettingsvermogen vragen. Tegelijkertijd maken ze het leven zoveel mooier en waardevoller.

Als trainer en coach richt Marjo zich met name op bewustwording; het (her)vinden en versterken van de “ik kracht” van mensen. Haar specialisatie is hoogsensitiveit en hoogbegaafdheid.

Binnen organisaties adviseert, begeleidt en traint zij professionals. De focus ligt hierbij op ontwikkeling van visie, leiderschap en het concretiseren van essentie.

Marjo werkt bij voorkeur in de natuur. De natuur is onvoorwaardelijk aanwezig en zonder oordeel. Tijdens aanwezigheidstrainingen is de natuur een tool om in het nu te leren zijn en tijdens energiemanagementtrainingen is het een veilige plek om te oefenen en ervaren welke energie van jou is en welke van de ander.

Marjo van Puijenbroek – Partner in transformatie

Creatief Lakêch